سرطان

جراحی ترمیمی پستان

هر چند تعداد خانمهای با كانسر پستان كه جراحی با حفظ پستان را انتخاب می كنند رو به افزایش است ولی هنوز خانمهای كه به دلایل شخصی یا پزشكی جراحی كامل پستان میشوند زیاد است . بعضی از این افراد جراحی مجدد برای ترمیم پستان و اصلاح ظاهر پستان را انتخاب میكنند .

پیشرفتهای تكنیكی در جراحی میكروسكوپی روی عروق سبب شده بتوان تكه های آزادی از پوست را برای ترمیم انتقال داد . بررسی های جدید روی یك تكنیك جدید جراحی به نام جراحی پستان با حفظ پوست سبب شده كه اسكار كمتری در محل جراحی ایجاد شود . و جراحی ترمیمی كه بیشتر طبیعی می باشد ر ا امکان پذیر سازد .

برای سالها ، توجه روی احتمال بیماری های خود ایمنی و كاشتن پستان سبب شده كه خانمها تمایلی كمتری به این جراحی داشته باشند . تحقیقات اخیر به طور كامل آن را بررسی كرده است .

هر چند باید به بیمار تذكر داد كه كاشتن نسج خارجی به جای پستان می تواند درجاتی از عوارض را ایجاد كند ، ( مانند اسكار سفت و محكم در محل جراحی ) ، ولی به آنها می توان اطمینان داد كه ریسك بیماری های ایمنی در این بیماران بیشتر از افرادی كه پستان نكاشته اند نیست . همینگونه این فكر كه كاشتن پستان ریسك كانسر را افزایش میدهد اثبات نشده است.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:12  توسط رضا  | 

شیمی درمانی های جدید - قسمت اول

داروهای شیمی درمانی متعددوجدیدی به صورت تنهایابه صورت مجموعه ای از چند دارو در حال بررسی می باشد . این دارو ها شامل docetaxol , gemcitabin , capecitabine, vinorelbine, irrinotecan .... میباشند .

یك بررسی جدید رژیم های درمانی را مقایسه كرده و نشان داده اثر آنها در كانسر های پستان مراحل اول مشابه است . بررسیها روی رژیم درمانی موثر تر و كم عارضه تر در حال اجرا است . در بررسی های اخیر روی موادی به نام فاكتور های رشد جهت كم كردن شدت افت گلبولهای خونی كار می شود .

شیمی درمانی با دوز بالا و پیوند سلولهای بنیادی از خون محیطی یا از مغز استخوان :
استفاده از درمانهای استاندارد ولی با مقادیر خیلی بالا و پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان از مسائلی است كه روی آن تحقیقات در حال انجام است.

تحقیقات به پایان رسیده مشخص نكرده كه این روش درمان بیشتر از درمان با مقادیر استاندارد موثر باشند ، و تنها عوارض بیشتر را سبب شده اند . ولی به هر حال هنوز جهت جواب قطعی به بررسی های بیشتر نیاز است . در حال حاضر بیماران باید با رضایت و در مراكز تحقیقاتی این درمانه اجرا شود .

اشعه درمانی:
براكی تراپی یا اشعه درمانی داخلی :

دریك روش دیگر اشعه درمانی در كانسر پستان است . به جای تابش اشعه از خارج بدن ، مواد رادیواكتیو را در پستان نزدیك به كانسر میكارند . در ابتدا یك لوله پلاستیكی كوچك را در پستان نزدیك توده كانسر میكارند ( جهت هدایت صحیح مواد رادیواكتیو به منطقه مناسب ) .

سپس یك تكه خیلی كوچك از ماده رادیو اكتیو به نام iridium192 را وارد این لوله كرده و یك هفته بعد آنرا خارج میكنند.این روش را معمولا برای كانسر های مناطق دیگر بدن به كار می برند(مانند گردن رحم ،دهان و پروستات ) واغلب برای پستان به كار برده نمی شود .

فایده اصلی آن این اس كه درمان به جای 6 هفته تنها 1 هفته طول می كشد . ولی پزشكان هنوز نمی دانند كه آیا به اندازه اشعه درمانی خارجی این روش موثر باشد . وهنوز تحقیقات در حال انجام ا ست .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:11  توسط رضا  | 

شیمی درمانی های جدید - قسمت دوم

بیس فوسفوناتها Bisphosphonates :
بیس فوسفوناتها داروهای هستند كه به طور روتین در درمان استئوپورز یا پوكی استخوان به كار می رود بعضی از این داروها مانند پامیدرونیت Pamidronate(Ardia) را در درمان كانسر پستان با متاستاز یا درگیری استخوان به كار برده اند ، زیرا آنها سبب كاهش درد و كاهش تخریب استخوان توسط كانسر پستان میشو ند . بعضی از بررسی ها نشان داده كه رشد كانسر با درگیری استخوان را نیز كند میكند .

آنتی بادی منوكلونال :
انتی بادیها پروتئین هایی هستند كه توسط سلولهای ایمنی بدن تولید شده و به مواد و بافتهایی كه بدن آنها را جرو بدن خود نمی داند متصل می شوند و سبب تخریب آنها می شوند . آنتی بادیها در دفاع بدن بر علیه عفونت ها و حتی سلولهای كانسری مفید هستند . آنتی بادیهای منوكلونال گونه خاصی از آنتی بادی هستند كه می توان به مقادیر زیاد در آزمایشگاه آنها را تولید كرد .

 Trastumab( Hercetin) اولین دارو آنتی بادی منوكلونال است كه در درمان بیماران با كانسر پستان بكار گرفته شده است . این دارو با مهار پروتیین HER2/neu كه سبب تحریك رشد سلولهای كانسر پستان می شود عمل میكند، و همچنین به عملکرد سیستم ایمنی بر علیه كانسر نیز كمك میكند . داروهای دیگر این دسته در حال آزمایش می باشد

تولید عروق یا آنژیوژنزیس :
در هنگام رشد تومور بدخیم عروق نیر باید همزمان رشد كرده تا به این نسوج جدید مواد غذایی برساند . به این پدیده آنژیو ژنزیز یا ایجاد عروق جدید گویند . مطالعه روش رشد این عروق در تومور كانسر پستان در تعیین پیش آكهی نقش دارد . بعضی مطالعات نشان داده است كه كانسر های پستانی كه با عروق كوچك و جدید احاطه شده اند مهاجم تر هستند .

دارو های جدید كشف شده كه با مهار تولید این عروق جدید جلوی رشد توده پستان را می گیرند . بعضی از آنها به مرحله آزمایش رسیده و در آینده داروهای قوی و موثری از این دسته پیش بینی می شود كه در دست قرار بگیرند .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:10  توسط رضا  | 

شیمی درمانی های جدید - قسمت دوم

بیس فوسفوناتها Bisphosphonates :
بیس فوسفوناتها داروهای هستند كه به طور روتین در درمان استئوپورز یا پوكی استخوان به كار می رود بعضی از این داروها مانند پامیدرونیت Pamidronate(Ardia) را در درمان كانسر پستان با متاستاز یا درگیری استخوان به كار برده اند ، زیرا آنها سبب كاهش درد و كاهش تخریب استخوان توسط كانسر پستان میشو ند . بعضی از بررسی ها نشان داده كه رشد كانسر با درگیری استخوان را نیز كند میكند .

آنتی بادی منوكلونال :
انتی بادیها پروتئین هایی هستند كه توسط سلولهای ایمنی بدن تولید شده و به مواد و بافتهایی كه بدن آنها را جرو بدن خود نمی داند متصل می شوند و سبب تخریب آنها می شوند . آنتی بادیها در دفاع بدن بر علیه عفونت ها و حتی سلولهای كانسری مفید هستند . آنتی بادیهای منوكلونال گونه خاصی از آنتی بادی هستند كه می توان به مقادیر زیاد در آزمایشگاه آنها را تولید كرد .

 Trastumab( Hercetin) اولین دارو آنتی بادی منوكلونال است كه در درمان بیماران با كانسر پستان بكار گرفته شده است . این دارو با مهار پروتیین HER2/neu كه سبب تحریك رشد سلولهای كانسر پستان می شود عمل میكند، و همچنین به عملکرد سیستم ایمنی بر علیه كانسر نیز كمك میكند . داروهای دیگر این دسته در حال آزمایش می باشد

تولید عروق یا آنژیوژنزیس :
در هنگام رشد تومور بدخیم عروق نیر باید همزمان رشد كرده تا به این نسوج جدید مواد غذایی برساند . به این پدیده آنژیو ژنزیز یا ایجاد عروق جدید گویند . مطالعه روش رشد این عروق در تومور كانسر پستان در تعیین پیش آكهی نقش دارد . بعضی مطالعات نشان داده است كه كانسر های پستانی كه با عروق كوچك و جدید احاطه شده اند مهاجم تر هستند .

دارو های جدید كشف شده كه با مهار تولید این عروق جدید جلوی رشد توده پستان را می گیرند . بعضی از آنها به مرحله آزمایش رسیده و در آینده داروهای قوی و موثری از این دسته پیش بینی می شود كه در دست قرار بگیرند .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:7  توسط رضا  | 

غربالگری سرطان پستان


غربالگری سرطان یعنی استفاده از آزمایشات ویا معایناتی که بتوان سرطان رادر مراحل اولیه،قبل ازاینکه علایمی بدهد پیدا کرد. و امید داشت داشت باکشف زودرس احتمال درمان وبهبودی را افزایش داد. سرطان پستان دومین علت مرگ به دلیل سرطان بعد از سرطان ریه است. بر اساس مطالعات اولیه احتمالا سرطان پستان در ایران اولین علت فوت به دلیل سرطان در زنان می باشد.

درسالهای اخیر هر چند تعداد موارد جدید سرطان پستان افزایش یافته ولی مرگ به دلیل سرطان پستان 20%کاهش پیدا کرده است. این کاهش تا حدودی به دلیل استفاده از متدهای غربالگری و کشف سرطان پستان در مرحله درمان پذیر می باشد.در حقیقت ،دلایل علمی متعددی وجود دارد که غربالگری برای سرطان پستان از هر سرطان دیگری ارزشمندتر است.

این نوشتاربرای خانمهای بدون سابقه کانسرپستان که ریسک معمول سرطان پستان دارند نوشته شده است . خانمهای با موتاسیون ژنی(BRCA1 – BRCA 2 )و آنهایی که چند نفر از افراد فامیل سرطان پستان در فامیل دارند از این مدل طبعیت نمی کنند و برنامه پیگری آنها جداگانه بحث خواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:5  توسط رضا  | 

سرطان سینه و معاینه بالینی توسط خود بیمار

معاینه بالینی توسط خود بیمار
سرطان پستان دومین علت مرگ به دلیل سرطان بعد از کانسر ریه در دنیا است.
بر اساس مطالعات اولیه احتمالا سرطان پستان در ایران اولین علت فوت به دلیل سرطان در زنان می باشد. 

هر چند تعداد موارد جدید سرطان پستان افزایش یافته ولی مرگ به دلیل سرطان پستان 20%کاهش پیدا کرده است. از علل مهم این کاهش استفاده از متدهای غربالگری(بیمار یابی ) و کشف سرطان پستان در مرحله درمان پذیر می باشد.
دلایل علمی متعددی وجود دارد که بیماریابی برای سرطان پستان از هر کانسر دیگری ارزشمندتر است

- غربالگری ویا بیماریابی سرطان یعنی :
استفاده از آزمایشاتی که بتوان سرطان رادر مراحل اولیه،قبل ازاینکه علایمی بدهد پیدا کرده و امید داشت در این مرحله احتمال درمان وبهبودی را افزایش داد
سه روش مهم بیماریابی برای سرطان پستان وجود دارد:
1. ماموگرافی ،
2. معاینه پستان توسط پرسنل ،
3. معاینه دوره ای توسط خود بیمار
تمامی روش های فوق مکمل یکدیگر می باشند

مطالعات نشان داده:
ـ 5-10%از سرطان های پستان ممکن است با ماموگرافی مشخص نشده ولی با معاینه بالینی از پستان کشف شوند
ـ در حالیکه 40%از سرطان های پستان که توسط معاینه بالینی کشف نمی شوند ماموگرافی آنها را مشخص می کند.
ـ معاینه پستان توسط خود بیمارباید بعد از آموزش کافی به بیمار و در یک زمان مشخص و ثابت هر ماه صورت گیرد

ـ در بعضی از بررسی ها مفید بودن معاینه بالینی توسط خود بیمار به اثبات نرسیده است.
ـ حتی در یک بررسی بزرگ "معاینه بالینی توسط خود بیمار" نه تنها رسیک مرگ به دلیل کانسر پستان را کاهش نداده بلکه تنها تعدادبیوپسی از ضایعات خوش خیم پستان را در بیماران افزایش داده است.

ـ براساس آخرین بررسی ها معاینه پستان توسط خود بیمار جایگزین ماموگرافی و یا معاینه بالینی توسط پرسنل درمانی متخصص نمی شود.
ـ در هر حال طبق آخرین بررسی ها تا امروز معاینه پستان توسط خود فرد در صورت اجرای صحیح مهم است.
ـ بیمارانی که تمایل به استفاده ازمعاینه پستان توسط خود فرد رادارند باید ازپرسنل بهداشتی درمانی، روش صحیح انجام و طریقه صحیح گزارش دهی را سئوال کرده و آموزش بگیرند و بتوانند اختلاف بین یک بافت پستان نرمال وتوده پستان(lump) را به خوبی متوچه شوند.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:4  توسط رضا  | 

غربالگری سرطان پستان

مقدمه
غربالگری سرطان یعنی استفاده از آزمایشات ویا معایناتی که بتوان سرطان رادر مراحل اولیه،قبل ازاینکه علایمی بدهد پیدا کرد. و امید داشت داشت باکشف زودرس احتمال درمان وبهبودی را افزایش داد. سرطان پستان دومین علت مرگ به دلیل سرطان بعد از سرطان ریه است. بر اساس مطالعات اولیه احتمالا سرطان پستان در ایران اولین علت فوت به دلیل سرطان در زنان می باشد.

درسالهای اخیر هر چند تعداد موارد جدید سرطان پستان افزایش یافته ولی مرگ به دلیل سرطان پستان 20%کاهش پیدا کرده است. این کاهش تا حدودی به دلیل استفاده از متدهای غربالگری و کشف سرطان پستان در مرحله درمان پذیر می باشد.در حقیقت ،دلایل علمی متعددی وجود دارد که غربالگری برای سرطان پستان از هر سرطان دیگری ارزشمندتر است.

این نوشتاربرای خانمهای بدون سابقه کانسرپستان که ریسک معمول سرطان پستان دارند نوشته شده است . خانمهای با موتاسیون ژنی(BRCA1 – BRCA 2 )و آنهایی که چند نفر از افراد فامیل سرطان پستان در فامیل دارند از این مدل طبعیت نمی کنند و برنامه پیگری آنها جداگانه بحث خواهد شد.
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:2  توسط رضا  | 

متدهای غربالگری سینه

متدهای غربالگری – سه روش مهم غربالگری برای سرطان پستان وجود دارد:
1. ماموگرافی ،
2. معاینه پستان توسط پرسنل ،
3. معاینه پستان توسط خود بیمار.

ماموگرافی
ماموگرافی یک عکس برداری از پستان توسط اشعه ایکس می باشد. این روش بهترین روش غربالگری برای کاهش ریسک مرگ ومیر سرطان پستان است.با استفاده از دستگاه های جدید ماموگرافی فرد در معرض اشعه بسیار کمی قرار می گیرد که خطری برای وی ایجاد نکرده و احتمال سرطان پستان را بالا نمی برد.
هزینه های ماموگرافی اکثرا توسط بیمه های دولتی یا خصوصی تامین می گردد.

روش انجام ماموگرافی 
قبل از ماموگرافی ،بیمار باید لباسهای بالاتنه را در آورده و گان بیمارستانی بپوشد.هر پستان جداگانه تحت اشعه قرار می گیرد .پستان را در میان دو سطح مسطح قرار داده و اشعه داده می شود و به این طریق بررسی پستان توسط رادیولوژیست راحتر می شود.ولی این فشار برای بیمار ممکن است برای چند ثانیه ایجاد درد و ناراحتی بکند که گذرا است.هر گاه ماموگرافی بلافاصله قبل و یا در شروع منس انچام شود دردناک تر است لذا توصیه میشود در صورت امکان در این زمان ماموگرافی صورت نگیرد.

یافته ها
ماموگرافی را متخصص رادیولوژی باید تفسیر کند. ممکن است رادیولوژیست در هنگام انجام ماموگرام حضور داشته واز بیمار بخواهدبعداز ماموگرام برای اقدامات تکمیلی دیگر مانند ماموگرام با فشار و یا سونوگرافی و یا نمونه برداری با سوزن در دسترس باشد .مراکز ماموگرافی در عرض حداکثر یکماه باید بیمار را از نتیجه آزمایشات باخبرکند. در صورت غیر طبیعی بودن ماموگرافی بیمار در عرض پنج روز باید مراجعه مجدد کند.

تشخیص سرطان پستان تنها بر مبنای ماموگرافی استوارنیست.در صورتیکه در ماموگرام توده مشکوک، رسوب کلسیم ، ویا یافته غیر طبیعی مشخص شود به تستها دیگر مانند سونوگرافی ویا بیوپسی نیز نیاز پیدا میشود.البته وجود این ضایعات دلیل وجود سرطان نیست. در یک بررسی در آمریکاحدود 11%از ماموگرافی های انجام شده مشکوک بوده و به بررسی بیشتر نیاز داشته است،ودر 90% موارد نیاز به بررسی بیشتر وجود نداشته است.
یافته های غیر طبیعی که به طور اهم رادیولوژیست در ماموگرافی به دنبال آن است کلسیفیکاسیون و توده می باشد(شکل 1 و 2 )

ماکروکلسیفیکاسیون(رسوب ذرات بزرگ کلسیم ) اغلب به دلیل تغییرات دژنراتیومانند التهابات قبلی یا ضربه قبلی به پستان و یا در اثر تغییرات ناشی از پیری اتفاق می افتد.ماکروفیکاسیون بخصوص در افراد بالاتر از 50 سال شایع بوده وعموما نیاز به بیوپسی ندارد.
میکروکلسیفیکاسیون ذره های ریز کلسیم است که اغلب مطرح کننده سرطان پستان است.بر اساس شکل و پاترن میکروکلسیفیکاسیون رادیولوژیست ممکن است توصیه به بیوپسی و یا تکرار ماموگرافی سه تا شش ماه بعد کند.

توده هایی که در ماموگرافی پستان تظاهر می کند ممکن است سرطان و یا انواع مختلفی از ضایعات خوش خیم مانندکیست، یافیبروادنوم باشد.آسپیراسون توسط سوزن به طور مستقیم و یا تحت سونوگرافی جهت افتراق توده از کیست به کار می رود . در صورتیکه کیست نباشد،قدم بعد بیوپسی می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:57  توسط رضا  | 

معاینه بالینی از پستان
معاینه بالینی پستان ،بررسی توسط مشاهده و لمس توسط پرسنل درمانی می باشد.معاینه بالینی پستان و ماموگرافی هردو مهم می باشد،مطالعات نشان داده 5-10%ازسرطانهای پستان ممکن است با ماموگرافی مشخص نشده ولی با معاینه بالینی از پستان کشف شوند.در حالیکه 40%از مواردی که توسط معاینه بالینی کشف نمی شوند ماموگرافی آنها را مشخص می کند.

معاینه بالینی از پستنان به طور تیپیک در معاینات دوره ای سالیانه توسط سرویسهای بهداشتی درمانی انجام می شود.مسئول معاینه معمولا ابتدا پستان را به طور کامل از نظر هر گونه تغییر در اندازه وشکل و نوک پستان و تغییرات پوست مشاهده و سپس لمس میکند.مناطق زیر بغل نیز باید بررسی و معاینه شود.
معاینه توسط خود بیمار - بررسی توسط خود بیمارباید بعد از آموزش کافی به بیمار و در یک زمان مشخص و ثابت هر ماه صورت گیرد.برای خانمهایی که عادت ماهیانه می شوندباید در یک روز ثابت از سیکل ماهیانه انجام شود.

در اکثر بررسی ها مفید بودن معاینه بالینی توسط خود بیمار به اثبات نرسیده است.در یک بررسی بزرگ آزمایش بالینی معاینه بالینی توسط خود بیمار رسیک مرگ به دلیل سرطان پستان را کاهش نداده بلکه تنها تعدادبیوپسی از ضایعات خوش خیم پستان را در بیماران افزایش داده است. (3)با این وجود بعضی از خانمها فکر می کنند معاینه دوره ای منظم توسط خودشان سبب کشف توده های که به روشهای دیگر قابل بررسی نیست می شود. در هر حال براساس آخرین بررسی ها معاینه پستان توسط خود بیمار جایگزین ماموگرافی و یا معاینه بالینی توسط پرسنل درمانی متخصص نمی شود.

طبق آخرین بررسی ها تا امروز معاینه پستان توسط خود فرد در صورت اجرای صحیح مهم است .بیمارانی که تمایل به استفاده از این روش رادارند باید ازپرسنل بهداشتی درمانی روش صحیح انجام و طریقه صحیح گزارش دهی را سئوال کرده و آموزش بگیرند و بتوانند اختلاف بین یک بافت پستان نرمال وتوده پستان(lump) را به خوبی متوچه شوند.
توصیه ها - تمام گروههای بزرگ آمریکا شمالی که در مورد غربالگری سرطان پستان تجاربی دارند توصیه به غربالگری روتین توسط ماموگرافی ومعاینه بالینی پستان توسط پرسنل درمانی به طور روتین در زنهای 50 ساله یا مسن تر دارند.ولی درمورد تست غربالگری درخانهای دهه 40 عمر ( 40-50 سال ) اختلاف نظر دارندولی گروهای زبادتر در سالهای گذشته توصیه به انجام غرابلگری در این سنین دارند .

1. جمعیت سرطان آمریکا (American Cancer Soceity) ، کالج رادیولوژی آمریکا، مرکز پزشکی آمریکا،مرکز کاری پیشگیری ایالت متحده آمریکا و کالج زنان مامایی آمریکا ، همگی توصیه به غربالگری روتین از 40 سالگی دارند. و اکثرا توصیه به مامگرافی هر 1-2 سال یکبار دارند.(4)

2. کالج پزشکان آمریکا و گروه کاری آمریکا برروی معاینات دوره ای بهداشتی توصیه به شروع غربالگری روتین از سن 50 سالگی دارند.
3. اجماع پزشکان آمریکا در سال 1997در پانل در یک کنفرانس تصمیم نهایی خود را اعلام کرده و توصیه به انجام غربالگری در خانمهای 40-50 سال بر اساس توصیه های سرویسهای بهداشتی منطقه به طور چداگانه دارند
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:55  توسط رضا  | 

متدهای غربالگری سینه ـ قسمت دوم

معاینه بالینی از پستان
معاینه بالینی پستان ،بررسی توسط مشاهده و لمس توسط پرسنل درمانی می باشد.معاینه بالینی پستان و ماموگرافی هردو مهم می باشد،مطالعات نشان داده 5-10%ازسرطانهای پستان ممکن است با ماموگرافی مشخص نشده ولی با معاینه بالینی از پستان کشف شوند.در حالیکه 40%از مواردی که توسط معاینه بالینی کشف نمی شوند ماموگرافی آنها را مشخص می کند.

معاینه بالینی از پستنان به طور تیپیک در معاینات دوره ای سالیانه توسط سرویسهای بهداشتی درمانی انجام می شود.مسئول معاینه معمولا ابتدا پستان را به طور کامل از نظر هر گونه تغییر در اندازه وشکل و نوک پستان و تغییرات پوست مشاهده و سپس لمس میکند.مناطق زیر بغل نیز باید بررسی و معاینه شود.
معاینه توسط خود بیمار - بررسی توسط خود بیمارباید بعد از آموزش کافی به بیمار و در یک زمان مشخص و ثابت هر ماه صورت گیرد.برای خانمهایی که عادت ماهیانه می شوندباید در یک روز ثابت از سیکل ماهیانه انجام شود.

در اکثر بررسی ها مفید بودن معاینه بالینی توسط خود بیمار به اثبات نرسیده است.در یک بررسی بزرگ آزمایش بالینی معاینه بالینی توسط خود بیمار رسیک مرگ به دلیل سرطان پستان را کاهش نداده بلکه تنها تعدادبیوپسی از ضایعات خوش خیم پستان را در بیماران افزایش داده است. (3)با این وجود بعضی از خانمها فکر می کنند معاینه دوره ای منظم توسط خودشان سبب کشف توده های که به روشهای دیگر قابل بررسی نیست می شود. در هر حال براساس آخرین بررسی ها معاینه پستان توسط خود بیمار جایگزین ماموگرافی و یا معاینه بالینی توسط پرسنل درمانی متخصص نمی شود.

طبق آخرین بررسی ها تا امروز معاینه پستان توسط خود فرد در صورت اجرای صحیح مهم است .بیمارانی که تمایل به استفاده از این روش رادارند باید ازپرسنل بهداشتی درمانی روش صحیح انجام و طریقه صحیح گزارش دهی را سئوال کرده و آموزش بگیرند و بتوانند اختلاف بین یک بافت پستان نرمال وتوده پستان(lump) را به خوبی متوچه شوند.
توصیه ها - تمام گروههای بزرگ آمریکا شمالی که در مورد غربالگری سرطان پستان تجاربی دارند توصیه به غربالگری روتین توسط ماموگرافی ومعاینه بالینی پستان توسط پرسنل درمانی به طور روتین در زنهای 50 ساله یا مسن تر دارند.ولی درمورد تست غربالگری درخانهای دهه 40 عمر ( 40-50 سال ) اختلاف نظر دارندولی گروهای زبادتر در سالهای گذشته توصیه به انجام غرابلگری در این سنین دارند .

1. جمعیت سرطان آمریکا (American Cancer Soceity) ، کالج رادیولوژی آمریکا، مرکز پزشکی آمریکا،مرکز کاری پیشگیری ایالت متحده آمریکا و کالج زنان مامایی آمریکا ، همگی توصیه به غربالگری روتین از 40 سالگی دارند. و اکثرا توصیه به مامگرافی هر 1-2 سال یکبار دارند.(4)

2. کالج پزشکان آمریکا و گروه کاری آمریکا برروی معاینات دوره ای بهداشتی توصیه به شروع غربالگری روتین از سن 50 سالگی دارند.
3. اجماع پزشکان آمریکا در سال 1997در پانل در یک کنفرانس تصمیم نهایی خود را اعلام کرده و توصیه به انجام غربالگری در خانمهای 40-50 سال بر اساس توصیه های سرویسهای بهداشتی منطقه به طور چداگانه دارند
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:54  توسط رضا  | 

تعریف غربالگری معمول در سرطان سینه

تعریف غربالگری روتین
اکثر گروههای امریکا شمالی که در مورد غربالگری تجربه دارند توصیه به غربالگری در خانمهای بالاتر از 50 سال دارند.در گروههایی که توصیه به غربالگری در دهه چهارم عمر را دارند تمایل به غربالگری هر سال یکبار به جای هر دو سال یکبار دارند زیرا در سنین پایین تر سرعت رشد تومور پستان سریعتر می باشد.
توجیهی برای ماموگرافی غربالگری در خانمهای بالاتر از 70 سال نمی باشد .اکثر محققان بر این عقیده هستند که غربالگری در خانمهای بالاتراز 70 سال به دلیل طول عمر مفروض کوتاه آنها و رشد آهسته تومور پستان در این سنین کمتر مفید است.

هر چند گروهای خبره دیگر با توجه به افزایش رسک سرطان در این سنین توصیه می کنند که تست غربالگری را تا هنگامیکه حداقل 10 سال طول عمر برای خانم متصور است را ادامه دهیم.فاصله زمانی غربالگری در زنهای بالاتر از 70 سال هر 1-2 سال یکبار، بر اساس ریسک بروز سرطاندر وی است .( اطلاعات بیمار – فاکتور های خطر ساز برای سرطان پستان)

حرف آخر
همانطور که دربالاتوضیح داده شد ماموگرافی بالاترین میزان کشف سرطان در ضمن غربالگری را داشته است. حقیقتا تمامی مطالعات با طراحی و اجرای خوب ثابت کرده اند غربالگری با ماموگرافی ریسک مرگ بدلیل سرطان پستان درزنهای بالاتر از 50 سال را کم کرده است. غربالگری منظم در خانمهای در این رنج سنی مرگ ومیربه دلیل سرطان پستان را 22 % نسبت به افراد بدون انجام غربالگری کاهش می دهد.(5)

سود و زیان ماموگرافی:
1. سرطان های پستان(که می تواند سبب مرگ زود به رس خانم شود)
2. ضایعات پره سرطان (ضایعات مستعد تبدیل به سرطان )مانند ductal carcinoma in situe (که اغلب پیشرفت نمیکند.)
3. نتیجه مثبت کاذب ( سبب اضطراب و تستهای غیر ضروری می شود)

تمامی خانمها،بخصوص در دهه چهارم عمر ،باید در مورد غرابالگری به طور کامل توجیه شده ودر مورد روش و سن شروع ماموگرافی با متخصصین مربوطه مشورت کنند.بعضی از اطلاعات مفید در صورتیکه ماموگرافی را به عنوان روش غربالگری در نظر بگیرید در شکلهای 3A -3B نشان داده شده است.در این شکلها نشان داده شده اگر 1000 خانم در سنهای 40-50-60 هر سال تا 10 سال ماموگرام انجان دهندچه اتفاقی می افتد.این امکان حاصل میشود که بین تعداد خانهایی که با ماموگرام نجات پیدا کرده اند با خانمهایی که به طور کاذب تومور مطرح شده و یا آنهایی که DCIS مطرح شده را با م مقایسه کرد.

از کجا می توان اطلاعات بیشتر ی به دست آورد-مرکز بهداشت شما بهترین منبع برای راهنمایی شما می باشدو میتواند مشکلات و سئوالات شما را حل کند. از آنجایی که هیچگاه دو انسان شبیه همدیگر نیستندلذا توصیه ها ممکن است از یک فرد با فرد دیگر متفاوت باشد.لذا بهتر است روش غربالگری مناسب خود را با مشورت با متخصص مربوطه که با شما آشناست انتخاب کنید.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:50  توسط رضا  | 

مطالب جدیدتر